brak zdjęcia

Dokumentacja sanitarna zgodna dobrymi praktykami

Wszystkie firmy prowadzające działalność gospodarczą związaną z produkcją żywności muszą spełniać określone prawnie normy, by móc dystrybuować swoje produkty na rynek. Normy te określa system HACCP, do przestrzegania których konieczne jest szkolenie pracowników. Zasady te muszą być wdrożone, a fakt ten potwierdza dokumentacja sanitarna według zasad dobrej praktyki higienicznej. Tego rodzaju dokumenty są potrzebne do wglądu dla organów kontrolnych, na przykład Sanepidu. Dokumentacja sanitarna według zasad dobrej praktyki higienicznej zawiera wiele trudnych zagadnień, które pomaga wyjaśnić firma HCCP Online, działająca od ponad dziewiętnastu lat i współpracująca z podmiotami spożywczymi. Firma dokonuje interpretacji obowiązujących przepisów żywieniowych, jak też pomaga dostosować zakłady do spełniania regulaminów i norm. Świadczy też usługi w zakresie profesjonalnych szkoleń pracowników i wystawiania odpowiednich certyfikatów. Wszystkie dokumenty można otrzymać za pośrednictwem internetu, co jest szybkie i tanie.