brak zdjęcia

Profesjonalne usługi Payroll Services

ADP jest biurem, które pomaga wszystkim przedsiębiorcom w skutecznym rozliczaniu kadr oraz płac. Firma oferuje na przykład usługi payroll services, które dotyczą rozliczania list płac, jak również potrącania z pensji pracowniczych, kwot na określone cele, za ich zgodą. Payroll services obejmują przede wszystkim naliczanie i wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w danych zakładzie, co wymaga odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i innych koniecznych świadczeń pieniężnych, wymaganych przepisami polskiego prawa. Firma ADP współpracuje obecnie z blisko setką przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, który zatrudniają tysiące pracowników. Specjaliści z tego biura stosują do rozliczania płacowego specjalnych aplikacji informatycznych, które znacząco przyspieszają procesy analityczne, jak też sprawdzają wykonane raporty pod względem pomyłek oraz błędów, jakie czasem się zdarzają.