brak zdjęcia

Studzienki kanalizacyjne do odpływów

Odprowadzanie odpadów i ścieków, to podstawowe zadania mieszkańców miast, jak i służb miejskich. W przypadku stosowania kanalizacji gromadzone są one w podziemnych kanałach, do których prowadzą studzienki kanalizacyjne. Są to włazy utworzone w ulicach, dzięki którym można dostać się pod ziemię, do tuneli, gdzie gromadzą się nieczystości. Studzienki kanalizacyjne tworzone są co kilka lub kilkanaście metrów, na każdej ulicy. Nieczystości muszą być wybierane regularnie, by nie doszło do zatkania kanałów odpływowych, co jest groźne i niebezpieczne. Studzienki pełnią także inną rolą, mianowicie spływa do nich woda, która spada podczas deszczu, gdyż wydrążone są w nich specjalne otwory odpływowe. Opróżnianiem materiałów odpadowych zajmują się miejskie spółki, specjalnie do tego celu powołane. Firma Wobet - Hydret oferuje swoje usługi w tym zakresie, zarówno dla podmiotów miejskich, jak i osób prywatnych. Firma ta zajmuje się również projektowaniem systemów kanalizacyjnych w mniejszych miejscowościach.