odbiór techniczny mieszkania

www.renomabud.pl

Renomabud to działalność, która posiada młodą grupę inżynierską posiadającą ogromną wiedzę specjalistyczną oraz duże doświadczenie. Firma znajduje się na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie i specjalizuje się w budownictwie jednorodzinnym, mieszkaniowym oraz energetycznym. Co oferuje? Odbiór techniczny mieszkania, który wykonywany jest na podstawie fachowej wiedzy zgodnie z prawem budowlanym i normami obowiązującymi oraz zasadami sztuki budowlanej. Odbiór techniczny mieszkania przeprowadza inspektor nadzoru budowlanego posiadający uprawnienia do tego typu usług mający przygotowanie zawodowe do profesjonalnego wsparcia.